Znajdź nocleg bez pośredników

 

Spanie.pl

Przemyskie cmentarze
2009-09-30 12:24

 

W Przemyślu, mieście o tysiącletniej historii, cmentarze stanowią istotny element jego krajobrazu kulturowego.

 

Cmentarze są odbiciem historii miasta zawartej w życiu pojedynczych ludzi – jego mieszkańców. Obecnie w granicach administracyjnych miasta zachowało się siedemnaście cmentarzy. Osiem z nich tworzy wyjątkowy w skali kraju kompleks nekropolii rozciągających się na południowym i wschodnim stoku wzgórza otaczającego miasto na południu – Zniesieniu.

3908

Wśród nich, szczególne znaczenie ma komunalny Cmentarz Główny założony około 855 roku. Funkcjonujący do tego czasu cmentarz "stary", usytuowany na dawnym Przedmieściu Lwowskim, przy obecnej ulicy Konarskiego, był już przepełniony. Nowa nekropolia otrzymała symetryczny układ wyznaczony przez aleję główną, doprowadzającą do wybudowanej w 1859 roku kaplicy cmentarnej. Wokół alei i kaplicy wkrótce zaczęły powstawać okazałe nagrobki najbardziej znaczących postaci XIX-wiecznego Przemyśla: wysokich urzędników cesarsko - królewskiej administracji i armii, dostojników obu kapituł – łacińskiej i greckokatolickiej, ale także uczestników zrywów niepodległościowych, przedstawicieli sztuki i nauki.

Cmentarz był wielokrotnie powiększany, w początkach X wieku uzyskał zachowany do dzisiaj układ przestrzenny podkreślony usytuowaniem na sfałdowanym stoku wzniesienia, a także bogactwo form nagrobków w powiązaniu z wysoką, komponowana zielenią, powodują, że cmentarz ten bezsprzecznie należy do najpiękniejszych nekropolii w kraju.

Inny charakter ma usytuowany obok cmentarz żydowski. Powstał około 1860 roku. Otoczony jest murem wybudowanym w 1913 roku, z bramą główną od ulicy Słowackiego. Najstarsze nagrobki w formie kamiennej stel – macew, głównie z przełomu XIX/XX wieku, ozdobione płaskorzeźbami o tradycyjnej symbolice, zajmują środkową, najstarszą część nekropolii. Znajdują się tu także groby i upamiętnienia Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Cmentarz ten został założony z chwilą, gdy stary kirkut, usytuowany obecnie przy ulicy Rakoczego, funkcjonujący od XVI stuleci, był już przepełniony. Aktualnie jego teren pozbawiony jest nagrobków, wywiezionych stąd przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, a jedynym świadectwem dawnego układu jest ceglany mur ogrodzeniowy oraz niewielka bramka łącząca cmentarz z dawnym założeniem szpitala żydowskiego.

3909

Powyżej Cmentarz Głównego rozciąga się kompleks 4 cmentarzy z I wojny światowej. Ich powstanie wiąże się z rolą, jaką w  czasie Wielkiej Wojny odegrała Twierdza Przemyśl. Znalazło tu miejsce wiecznego spoczynku tysiące żołnierzy poległych w trakcie krwawego, trzykrotnego oblężenia Twierdzy w latach 1914-1915. Obok siebie założono cmentarze dla żołnierzy armii: austrowęgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej, a po przeciwnej stronie drogi – cmentarz żołnierzy niezidentyfikowanych. Otrzymały one dosyć skromną oprawę architektoniczną, jedynie cmentarz niemiecki posiada formę murowanego mauzoleum. Natomiast założony jednocześnie cmentarz dla żołnierzy armii austrowęgierskiej na Zasaniu, przy ulicy B. Śmigłego, ucieleśnia idee cmentarza–pomnika obrońców Twierdzy.

W latach 20. XX wieku, na części dawnego cmentarza wojennego z I wojny światowej przy ul. Przemysława urządzono Cmentarz Wojskowy. Głównym jego elementem jest grób Nieznanego Żołnierza poświęcony 31 maja 1925 roku. Po obu stronach doprowadzającej do niego alei znajdują się groby żołnierzy poległych w czasach I wojny światowej, a także upamiętnienia Polaków zamordowanych n Kresach Wschodnich i w Katyniu.

3910

Przy ulicy Kasztanowej usytuowany jest Ukraiński Cmentarz Wojenny. Założony został około 1920 roku, jako miejsce pochówku koło dwóch tysięcy jeńców Armii Zachodnio – Ukraińskiej Republiki Ludowej i internowanych żołnierz wałczących pod dowództwem Semena Petlury, przebywających od listopada 1918 roku w obozie jenieckim w Pikulicach.

Świadectwem ostatniej wojny jest Niemiecki Cmentarz Wojenny 1939-1945. Został oddany do użytku 7 października 1995 roku. Znalazło tu miejsce spoczynku około 4 tysięcy żołnierzy niemieckich poległych w latach II wojny światowej na terenie południowo – wschodniej Polski.


 

 

 


 

 


 

Atrakcje w okolicy

Muzeum Twierdzy Prze...

Ekspozycja złożona ze znalezisk pochodzących z Twierdzy Przemyśl (w większości z prywatnych kolekcji).

- 234 m

Wypoczywaj aktywnie

Tysiącletni Przemyśl oraz zasobna w walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze Ziemia Przemyska mają także bardzo dużo do zaoferowania wszystkim ty

- 287 m

Archikatedra

Archikatedra wybudowana w stylu gotyckim w XV i XVI wieku na miejscu jeszcze starszej świątyni romańskiej, której relikty są zachowane w podziemiach.

- 329 m

Archikatedra greckok...

Archikatedra greckokatolicka w dawnym barokowym kościele Najświętszego Serca Jezusa wzniesionym dla jezuitów w XVII wieku.

- 332 m

Zapraszamy do Przemy...

Miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, 12 km od granicy z Ukrainą, o przeszło tysiącletniej historii, niegdyś ważny ośrodek w Galicji, kraju

- 382 m

Przemyśl – miejsce d...

Nowy stok narciarski w centrum Przemyśla posiada kolejkę linową, oraz dwie trasy zjadowe o zróżnicowanym stopniu trudności.

- 1 km
Trwa ładowanie danych
Trwa wyszukiwanie